vzw Rainbow Festival Organisation - RFO

De vereniging bestaat uit vrijwilligers. Door het organiseren van allerhande activiteiten willen we aandacht vragen naar een verdraagzame samenleving. Het Rainbow Festival Oostende is ons hoofd evenement, daarnaast organiseren we Travestietshows, special party's.

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling om Oostende als een holebi/transgender vriendelijke stad voor te stellen en dit op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, teneinde zoveel mogelijk holebi/transgender bezoekers en sympathisanten naar Oostende te brengen.

We streven naar een verdraagzame maatschappij zonder LGBTQIA+ haat.

Wij zoeken vrijwilligers die hieraan willen meewerken.

Roy Blommaert     -     Nadine Schelkens     -     Joyce Dekeyser            

Jessica Pissens - Nadine Schelkens - Benny Steegmans - Michel Defalque - Kurt Hillaert - Joyce Dekeyser - Mario de Sutter - Roy Blommaert

Tamara Kimpe  -  Benny Steegmans  -  Nadine Schelkens  -  Joyce Dekeyser  -  Roy Blommaert