vzw Regenboog Festival Oostende - RFO

De vereniging bestaat uit vrijwilligers. Door het organiseren van allerhande activiteiten willen we aandacht vragen naar een verdraagzame samenleving. Het Rainbow Festival Oostende is ons hoofd evenement, daarnaast organiseren we Travestietshows, special party's.

De vereniging heeft als belangeloze doelstelling om Oostende als een holebi/transgender vriendelijke stad voor te stellen en dit op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, teneinde zoveel mogelijk holebi/transgender bezoekers en sympathisanten naar Oostende te brengen.

We streven naar een verdraagzame maatschappij zonder LGBTQIA+ haat.

Wij zoeken vrijwilligers die hieraan willen meewerken.

Roy Blommaert     -     Nadine Schelkens     -     Joyce Dekeyser            

Tamara Kimpe  -  Benny Steegmans  -  Nadine Schelkens  -  Joyce Dekeyser  -  Roy Blommaert