Hier vindt u alle wettelijke documenten van vzw Regenboog Festival Oostende

Aangepaste Statuten 2024

Nieuwe naam, adres en bestuur

Oprichtings statuten